Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.03/03.0041
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2010
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Chrudim
IČ:70888141

Popis projektu

Pomocí klíčových aktivit projektu chceme zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu, prohloubit motivaci a zájem žáků o studium uměleckých oborů, přizpůsobit výuku a její formy současným potřebám a zájmům žáků.Potřebnost rozvíjet mimoškolní dovednost žáků vychází ze skutečnosti, že jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze znalosti a dovednosti získané na ZŠ.
Zvolili jsme 6 klíčových aktivit z nichž úvodní dvě jsou zaměřeny na rozšíření znalostí a dovedností učitelů zejména v oblasti využívání ICT a v tvorbě a realizaci inovativních výukových programů a metod.Zbylé čtyři aktivity jsou cílené na žáky všech oborů. Tím, že žáky aktivně zapojíme do projektových činností, umožníme jim využívat interaktivní programy a pomůcky, zapojit se do mezioborových projektů /balet, dramatické představení/.
Žákům výtvarného oboru umožníme prostřednictvím projektové aktivity pracovat v plenéru, procítit sounáležitost s přírodou a jejími cykly, uvědomit si vliv prostředí na člověka a jeho tvorbu

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 799 022
z toho Příspěvek EU: 3 229 169
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 569 853
z toho Národní veřejné prostředky: 569 853
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Chrudim

Místo realizace mapa

Okres: Chrudim
Obec: Chrudim (Chrudim)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz