Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00955
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2010
Termín ukončení:31.05.2012
Žadatel:Elektroporcelán Louny a.s.
IČ:49902521

Popis projektu

Projekt je komplexním vzdělávacím programem zasahujícím všechny úrovně zaměstnanců v Elektroporcelánu Louny. Vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých skupin pracovních pozic, z dlouhodobé strategie rozvoje lidských zdrojů a z požadavků trhu promítajících se do povahy výkonu práce na jednotlivých pozicích.
Prostřednictvím odborných školení je rozšiřována kvalifikace zaměstnanců, což má pozitivní vliv na udržení pracovního místa (zvyšuje adaptabilitu zaměstnanců a flexibilitu v případných posunech na jiné pracovní pozice) i na jejich pozici na trhu práce.
V historii společnosti jde o unikátní projekt, který prostupuje napříč celou firmou a reaguje na skutečné potřeby cílových skupin.
Zapojuje externí i interní lektory, přispívá ke sdílení best practices mezi zaměstnanci. Projekt též přispívá k budování pozitivní vazeb a předávání znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci dvou místně odlišných divizí naší společnosti. Stabilizuje zaměstnance a zvyšuje jejich pracovní motivaci. Podporuje udržitelnost pracovních míst v regionech postižených vysokou nezaměstnaností.
Projekt zvyšuje kvalifikační základnu zaměstnanců společnosti, optimalizuje práci s lidskými zdroji a jeho pozitivní dopady budou rozvíjeny a využívány i po skončení. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost společnosti EPL, a.s. , posiluje její postavení na vysoce konkurenčním trhu a přispívá k růstu produktivity práce i kvality produkovaných výrobků.
Projekt obsahuje 5 klíčových aktivit, které řeší kvalifikační nedostatky či přímo potenciální ohrožení firmy:
1. Jazykové kurzy - odstraňují jazykové bariéry u klíčových zaměstnanců.
2. Odborné kurzy - nutné odborné posuny zaměstnanců.
3. Školení měkkých dovedností - posiluje kompetence účastníků vedoucí k efektivnímu vedení a řízení lidí, týmové práci a využívání potenciálu všech zaměstnanců.
4. IT dovednosti - vyšší produktivita v práci s PC pro řízení výroby
5. Technologické kurzy - moderní technologické poznatky do našich procesů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 943 648
z toho Příspěvek EU: 4 202 101
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 741 547
z toho Národní veřejné prostředky: 741 547
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký
Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Louny
Obec: Merklín (Karlovy Vary)
Louny (Louny)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz