Muzika Nisa - 5 let spolupráce uměleckých škol Č. Lípa - Boleslawiec

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/10.02090
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:30.04.2011
Žadatel:Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizce
IČ:62237021

Popis projektu

Projektu se zúčastní žáci uměleckých škol z České Lípy a Boleslawiece.Zřizovateli obou partnerských škol jsou města. Města Česká Lípa a Boleslawiec podepsala smlouvu o partnerství již v roce 2006. Společně realizují projekt "Česká Lípa - Boleslawiec - Společné a odlišné, aneb sousedé Slované, poznejme se", který je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007--2013 Česká republika - Polsko. Součástí tohoto projektu byl mj. i společný koncert žáků uměleckých škol, který se s velkým úspěchem uskutečnil v únoru letošního roku v Jiráskově divadle v České Lípě. Právě úspěch předešlých akcí se stal impulsem k realizaci předkládaného projektu.
Obsahem projektu Muzika Nisa - 5 let spolupráce uměleckých škol Č. Lípa - Boleslawiec je společné česko-polské hudební soustředění žáků uměleckých škol v České Lípě. V průběhu tohoto několikadenního soustředění bude z účastníků projektu z obou stran hranic vytvořen jediný společný orchestr mající charakter velkého symfonického tělesa, který nazkouší skladby světových autorů, s nimiž vystoupí na koncertě v České Lípě. Následně budou společně nastudovaná hudební díla profesionálně zaznamenána na zvukový nosič. Díky projektu tak vznikne originální důkaz úspěšné spolupráce partnerských měst i jejich uměleckých škol a trvalá vzpomínka na talent a šikovnost jejich žáků a studentů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 14 924
z toho Příspěvek EU: 12 685
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 239
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 2 239

Dopady projektu mapa

Okres: Česká Lípa

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Česká Lípa
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)
Liberec (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz