Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci

Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.05/02.0033
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.10.2013
Žadatel:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
IČ:00600938

Popis projektu

Obsahem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu v návaznosti na vzdělávací programy RVP a ŠVP a podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
Konkrétně jde o tvorbu a pilotní ověřování vzdělávacího programu Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci. V rámci tohoto programu budou vytvářeny učebnice a studijní opory. Jako podpůrný a rozšiřující nástroj prezenční výuky bude dále vytvořen a ověřen e-learningový výukový program.
V rámci projektu vznikne jednoletý intenzivní kurz v celkovém rozsahu 600 hodin výuky, zaměřený na rozvoj odborných jazykových znalostí účastníků, které by jim umožnily komunikovat s obchodními partnery ve dvou cizích jazycích.
Tento vzdělávací program oslovuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo s ukončeným vzděláním mezi 20 až 64 lety, a to především zájemce o jazykové vzdělávání s cílem získat jazykové kompetence dvou cizích jazyků, odborně zaměřených.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 909 117
z toho Příspěvek EU: 5 022 750
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 886 368
z toho Národní veřejné prostředky: 886 368
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Obec: Olomouc (Olomouc)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz