ACE-TECH s.r.o. specifické vzdělávání zaměstnanců

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00114
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:30.04.2011
Žadatel:ACE-TECH s.r.o.
IČ:27419185

Popis projektu

Projekt má za cíl proškolit zaměstnance společnosti ACE-TECH s.r.o., a zvýšit tím jejich odborné dovednosti v obsluze CNC strojového vybavení firmy a diagnostiky CNC obráběcích strojů a jejich údržby. Vedle těchto specifických školení si projekt bere za cíl sjednotit úrověň zaměstnanců ve správě firemních dokumentů a systému ukládání dat do centrálního uložiště.
Tyto cíle budou naplněny realizací tří školení, první se zaměří na ovládání specializovaného programu GibbsCAM, jeho cílem je vyrovnat rozdílnou úroveň zaměstnanců v systému procesu práce s vysoce sofistikovaným programem GibbsCAM a tuto úroveň následně zvýšit. Vzhledem k implementaci softwaru  odlišným potřebám různých strojů, které společnost ACE-TECH s.r.o. vlastní, bude školení rozděleno do okruhů odpovídajících konkrétním strojům, tak aby bylo zajištěno, že zaměstnanci budou schopni plně využít možnosti, které jim stroje nabízejí.
Druhá aktivita se zaměří na diagnostiku možných závad strojů žadatele a jejich preventivní prohlídky. Kvalitní odborně provedená preventivní údržba a diagnostika odhalí možné problémy (např. přehřívání funkčních celků, vůle ve vedení, odchylky kruhovitosti apod.), které se mohou na stroji běžně vyskytnout a které, pokud jim není včas věnována pozornost, mohou vést k velmi závažným závadám, jejichž odstranění by bylo finančně velmi náročné a současně by vedlo k dlouhodobé odstávce stroje. Vědomosti a dovednosti, které zaměstnanec v rámci projektu získá, jsou pro práci s těmito CNC centry naprosto nezbytné, bez nich by zaměstnanci nemohli plně využít svůj potenciál ani možnosti, které mu moderní technologie nabízejí.
Poslední, třetí školení, jak bylo řečeno, je zaměřeno na správu dokumentů a systému ukládání informací. Toto školení je důležité z hlediska firemní organizace dat, rozdílná úroveň ovládání počítačových programů sloužících k firemní správě dat způsobuje značné komplikace.
Proškoleno bude celkem 18 zaměstnanců.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 402 819
z toho Příspěvek EU: 1 192 396
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 210 423
z toho Národní veřejné prostředky: 210 423
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Zlín
Obec: Zlín (Zlín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz