Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt

Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/11.00204
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:17.12.2008
Termín ukončení:27.10.2009
Žadatel:FARMTEC a.s.
IČ:63908522
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 9 411 498
z toho Příspěvek EU: 3 999 250
Soukromé prostředky: 4 706 498
Národní veřejné prostředky celkem: 705 750
z toho Národní veřejné prostředky: 705 750
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Svitavy
Obec: Litomyšl (Svitavy)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz