abiogas

Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/12.00397
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:15.08.2010
Termín ukončení:31.01.2012
Žadatel:ABIOGAS s.r.o.
IČ:27558908
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 96 000 000
z toho Příspěvek EU: 24 480 000
Soukromé prostředky: 67 200 000
Národní veřejné prostředky celkem: 4 320 000
z toho Národní veřejné prostředky: 4 320 000
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Červený Kostelec (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz