AC AERO kultivace krajiny Oderska

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00105
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:AC AERO s.r.o.
IČ:28586409

Popis projektu

Projekt AC AERO kultivace krajiny Oderska je zaměřen na vznik sociálního podniku, který chce nabízet služby v oblasti zahradnických prací a údržby krajiny a realizace drobných staveb, údržby a zajištění oprav. Tyto služby chce poskytovat v blízkém okolí města Odry s maximálním ohledem na životní prostředí. Nabídka služeb vychází ze zjištěných stávajících možností cílové skupiny a z poptávky místní samosprávy a regionu. Projekt má již v současné době zajištěné zakázky. Nabízí práci šesti lidem z etnických menšin či lidem jinak znevýhodněným, kterým zajistí rovné příležitosti v pracovním uplatnění a nabídne jim i další podporu, která může přispět k jejich opětovnému společenskému začlenění. Je zajištěn motivovaný tým lidí s praxí v dané oblasti a práci s cílovou skupinou. Tento projekt chce přispět ke komplexnímu rozvoji regionu Odersko.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 907 612
z toho Příspěvek EU: 4 171 470
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 736 142
z toho Národní veřejné prostředky: 736 142
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Nový Jičín
Opava
Vsetín
Přerov
Obec: Lipník nad Bečvou (Přerov)
Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
Bílovec (Nový Jičín)
Příbor (Nový Jičín)
Nový Jičín (Nový Jičín)
Fulnek (Nový Jičín)
Hranice (Přerov)
Valašské Meziříčí (Vsetín)
Odry (Nový Jičín)
Kopřivnice (Nový Jičín)
Vítkov (Opava)
Studénka (Nový Jičín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz