Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06384
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:Integrovaný operační program
Termín zahájení:01.02.2010
Termín ukončení:31.05.2014
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
IČ:66002222

Popis projektu

Výstupem průřezového projektu bude Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). NIPEZ je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. Hlavním cílem projektu NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů. Realizátorem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které bude zajišťovat aktivity projektu především dodavatelským způsobem. V průběhu realizace projektu budou zpracovány technické specifikace, zajištěna nezbytná legislativa i zajištěn vývoj systémů. Projekt bude realizován ve třech letech a tím z důvodu financování v rozpočtových letech rozdělen do tří etap. Cílovou skupinou projektu jsou zadavatelé veřejných zakázek, dodavatelé, MMR a stávající provozovatelé infrastrustruktury.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 264 495 400
z toho Příspěvek EU: 224 821 090
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 39 674 310
z toho Národní veřejné prostředky: 39 674 310
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Ústecký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Olomoucký
Karlovarský
Středočeský
Pardubický
Hlavní město Praha
Královéhradecký
Liberecký
Vysočina
Plzeňský
Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha (Hlavní město Praha)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz