" W stronę tradycji"

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/10.01965
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.11.2010
Termín ukončení:30.06.2011
Žadatel:Gmina Lubomia
IČ:27625871

Popis projektu

Pomysł na napisanie i realizację projektu pt."W stronę tradycji" powstał w związku z analizą podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych oraz chęci zorganizowania w naszym przedszkolu izby regionalnej. Chcemy w jak największym stopniu zaszczepić w naszych wychowankach miłość do małej Ojczyzny czyli do poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu jakim jest Górny Śląsk. Okazuje się ,że tak samo po polskiej jak i po czeskiej stronie granicy zanikają tradycje i zwyczaje naszych przodków , a zatem naszym nadrzędnym celem jest je pielęgnować i upowszechniać w życiu przedszkola jako wartościowe i cenne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów jest utrudnione brakiem środków finansowych na organizację Izb Regionalnych, strojów ludowych oraz zaplecza na organizację festiwali ludowych i spotkań z zespołami folklorystycznymi.Przedszkole w Lubomi ma już 80 lat . Pierwsze informacje dotyczące działalności przedszkola w Lubomi ukazały się w 1930r. W kolejnych latach działalności przedszkola w Lubomi - nieprzerwanie przez 80 lat wzrastała liczba przyjmowanych dzieci oraz zakres działalności przedszkola pozwalający na coraz to lepsze przygotowanie dziecka do dalszej nauki.Bardziej szczegółowo z naszą historią chcemy zapoznać naszych przyjaciół z Czech na pierwszym spotkaniu. Wtedy też mamy nadzieję poznać historię naszych nowych znajomych z Lutyni Dolnej.
W naszym projekcie chcielibyśmy się skupić na zapoznaniu z rysem historycznym Lubomi i Dolnej Lutyni oraz na zapoznaniu dzieci z tradycjami, zwyczajami i obrzędami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w śląskiej rodzinie oraz dowiedzieć się jak nasi przyjaciele z Czech przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia . Do tego niezbędna jest nam izba regionalna , w której dzieci zauważą jak święta przygotowywały nasze babcie , a jak te przygotowania wyglądają obecnie. Ciąg dalszy w załączniku nr1

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 10 189
z toho Příspěvek EU: 8 661
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 528
z toho Národní veřejné prostředky: 1 019
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 509
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karviná
Obec: Dolní Lutyně (Karviná)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz