ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00053
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:15.12.2010
Termín ukončení:14.12.2013
Žadatel:ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ
IČ:65401859

Popis projektu

Projekt reflektuje potřebu rozvoje pracovníků členů sdružení jako prostředku k zachování jejich konkurenceschopnosti, prohloubení jejich kvalifikace a nastartování opětovné expanze odvětví telekomunikací.
Potřeba vychází z násl. atributů:
-pokles vzdělávacích aktivit ke kterým má cílová skupina přístup
-nutnost prohloubit znalosti odborných dovedností jako prostředku pro udržení kroku v oboru, který se bez ohledu na krizi neustále vyvíjí
-nutnost neustálého rozvoje a celoživotního vzdělávání vyplývajícího z potřeb zaměstnavatelů a současné doby, kdy se zvyšuje všeobecný tlak na zaměstnance a jejich dovednosti v souladu s vývojem technologií
-potřeba podpořit rozvojem znalostí udržitelnost pracovních míst
-potřeba inovovat vzdělávací systém s cílem zefektivnit proces školení a vynakládání finančních prostředků
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členů sdružení - 458 osob. Profesně se jedná o techniky, projektanty, stavbyvedoucí a zástupce investorů. Jedná se o dlouhodobé zaměstnance i osoby působící v oboru telekomunikací teprve krátce.
Projektem hodláme dosáhnout
-výrazného rozvoje odborných dovedností s důrazem na praxi
- osvojení si nových postupů a znalostí technologií, které jsou pro výkon povolání klíčové
-pravidelného vzdělávání v oblasti legislativy
-inovace vzdělávacího procesu zavedením e-learningu
-podpoření udržitelnosti pracovních míst možností získání rekvalifikace a dalších certifikátů
Cílů bude dosaženo dlouhodobým koncepčním vzděláváním spojeným se samostudiem (e-learning) a průběžnými testy, které prověří výsledky vzdělávacího procesu a poskytnou cennou zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím potřebám obsahuje projekt řadu odborných kurzů, jejichž kombinací dojde k získání potřebných znalostí pro každou profesi/pracovní pozici. V případě dlouhodobého zapojení získá školená osoba rekvalifikaci. Realizaci vzdělávacích aktivit zajistí externí dodavatelé, organizaci projektu a jeho řízení zajistí žadatel.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 19 876 887
z toho Příspěvek EU: 16 895 354
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 981 533
z toho Národní veřejné prostředky: 2 981 533
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský
Královéhradecký
Olomoucký
Pardubický
Liberecký
Plzeňský
Ústecký
Jihomoravský
Středočeský
Vysočina
Jihočeský
Karlovarský
Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Hlavní město Praha
Obec: Praha (Hlavní město Praha)
Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz