AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Číslo projektu:CZ.1.05/2.1.00/03.0097
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
IČ:00216305

Popis projektu

Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) , Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie) zásadním způsobem mění zanedbanou a zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Dominantní ideou je snaha vybudovat komplexní centrum, které bude integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního (které v řadě institucí probíhají izolovaně) a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat. Centrum AdMaS je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která sestává ze dvou navzájem úzce koperujících výzkumných programů: "Vývoj pokročilých stavebních materilů" (ABM - Development of Advanced Building Materials) a "Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií" (STR - Development of Advanced Structures and Technologies). Hlavním cílem je odstranit stávající roztříštěnost ve stavebním výzkumu v ČR, kdy chybí integrující instituce, která pracuje nejen v oblasti dílčích výzkumných aktivit (materiálový výzkum, teoretické aspekty navrhování a konstruování, výpočty konstrukcí, technologie), ale dovede právě tyto poznatky integrovat do výsledku, který lze aplikovat v oblasti integrovaného návrhu konstrukce (ISMD, Integrated Structures and Material Design) z inteligentních materiálů. Projekt centra AdMaS reaguje na potřeby stavebních firem v ČR (výroba stavebních hmot, práce realizační, projekční, inženýrské). Formou usnesení Průmyslové rady FAST VUT byla získána jejich plná podpora realizaci projektu, což je dokumentováno i řadou konkrétních závazků ve formě Letter of Intent. Projekt (centrum) AdMaS reaguje na nezbytnost vytvoření nové teoretické báze pro sofistikovaný návrh složitých a progresivních konstrukčních systémů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 946 129 076
z toho Příspěvek EU: 672 612 672
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 118 696 354
z toho Národní veřejné prostředky: 118 696 354
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz