Odległość nie jest dla nas przeszkodą

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/10.01967
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.09.2010
Termín ukončení:30.11.2011
Žadatel:Miasto Radlin
IČ:27625865

Popis projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby obywateli miasta Radlin i ma na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice. Projekt zakłada integrację społeczną obywateli obu miast poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dialogu transgranicznego w obszarze kultury, sportu i oświaty.
Miasto Mohelnice to pierwsze miasto partnerskie Radlina w Republice Czeskiej, a niniejszy projekt jest pierwszym wspólnym projektem.
Radlin (18,5 tyś mieszkańców, 12,5 km2) to typowa gmina górnicza, leżąca w powiecie wodzisławskim - regionie często jeszcze postrzeganym przez pryzmat kopalń i hałd. W niniejszym projekcie zakłada się wykorzystanie faktu, iż Radlin wyróżnia się na tle okolicznych gmin m.in. bogatymi tradycjami sportowymi i olimpijskimi, oraz silnym ruchem pozarządowym (ponad 30 organizacji).
Projekt zakłada następujące działania:
- prezentacja systemu kształcenia w Polsce i w Czechach (wspólna konferencja dyrektorów szkół, wymiana młodziezy szkolnej),
- prezentacja i analiza działalności polskich i czeskich organizacji pozarządowych (Międzynarodowy Festiwal Organizacji Pozarządowych)
- prezentacja dorobku sportowego oraz analiza możliwości współpracy w dziedzinie sportu (konferencja trenerów klubów sportowych obu miast, sportowa olimpiada samorządowców),
- konferencja podsumowująca projekt, na której zostaną poddane ocenie rezultaty przeprowadzonych działań.
Największy nacisk położony będzie na dwa wydarzenia skierowane do lokalnej społeczności obu miast: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie i Dni Miasta Radlin w mieście Mohelnice (planuje się że te wydarzenia zostaną na stałe wpisane w kalendarz imprez cyklicznych obu miast).
Część projektu realizowana w Radlinie obejmuje: konferencję dyrektorów szkół, wizytę uczniów czeskich, sportową olimpiadę samorządowców, Dni Miasta Mohelnice oraz Międzynarodowy Festiwal Organizacji Pozarządowych.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 30 836
z toho Příspěvek EU: 26 210
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 625
z toho Národní veřejné prostředky: 3 084
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 542
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Šumperk
Obec: Mohelnice (Šumperk)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz