Míša - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.06/03.0006
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
IČ:62537547

Popis projektu

Obsahem projektu je realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve věku 6-15 let do klasického vzdělávacího procesu počátečního vzdělávání v rámci základních škol běžného typu v Jihočeském kraji, se zvláštním zřetelem na žáky s poruchami autistického spektra. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci souboru tvůrčích dílen, exkurzí, workshopů a seminářů, které inkluzi žákům ve škole ulehčí, zefektivní a to zejména z hlediska měkkých parametrů, které jsou často největší překážkou jak pro žáky samotné, tak pro jejich spolužáky a pedagogy. Prostřednictvím realizace projektu budou mít tedy možnost tyto uvedené cílové skupiny projektu spolupracovat, dozvědět se o svých potřebách a možnostech a bude tak efektivně řešeno vzájemné porozumění a pochopení potřeb jak "zdravých" žáků, tak i se speciálními vzdělávacími potřebami.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 621 363
z toho Příspěvek EU: 528 159
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 93 204
z toho Národní veřejné prostředky: 93 204
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Obec: Ledenice (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz