Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00751
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:10.12.2012
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.
IČ:27962008

Popis projektu

Obsahem předkládaného projektu je zpracování jedné společné Vyhledávací studie proveditelnosti, Projektové dokumentace na obnovu vybraných reliktů, Bulletinu o obnově reliktů a Studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP za účelem přípravy projektu na obnovu reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa. Tímto projekt naplňuje jednak hlavní cíl prioritní osy Oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházející z místní poptávky a dále i specifický cíl prioritní osy Posílení místní rozvojové kapacity pro přípravu a realizaci integrovaných projektů prioritní osy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 399 844
z toho Příspěvek EU: 1 922 393
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 339 247
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 339 247

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec: Březová (Sokolov)
Krásno (Sokolov)
Rovná (Sokolov)

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Březová (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz