Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ

Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00733
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severozápad
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:02.11.2012
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ
IČ:70948755

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zpracování projektových dokumentací, studií proveditelnosti a informačních a komunikačních materiálů za účelem přípravy projektů směřovaných do obnovy a rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov-východ. Posláním projektu je prostřednictvím projekční přípravy vytvořit předpoklady pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí Mikroregionu Sokolov-východ s hlavním dopadem do oblasti rozvoje kvality života, vzhledu sídel a podpory rozvoje cestovního ruchu. Posláním projektu je cílený rozvoj a obnova obcí mikroregionu vycházející z místní poptávky.
Projekt integruje potřeby obcí a společným řešením podobné problematiky zajišťuje potřebou efektivitu řešení úkolu.
Do realizace projektu budou zahrnuti také občané mikroregionu, a to formou kumunitních jednání, které se v průběhu realizace projektu uskuteční. Občané či soukromé subjekty se budou moci vyjádřit či navrhnout vlastní řešení dané problematiky.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 863 019
z toho Příspěvek EU: 3 196 446
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 564 079
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 564 079

Dopady projektu mapa

Okres: Sokolov
Karlovy Vary
Obec: Šabina (Sokolov)
Lomnice (Sokolov)
Loket (Sokolov)
Nové Sedlo (Sokolov)
Vintířov (Sokolov)
Jenišov (Karlovy Vary)
Dolní Rychnov (Sokolov)
Staré Sedlo (Sokolov)
Sokolov (Sokolov)
Chodov (Sokolov)
Mírová (Karlovy Vary)
Královské Poříčí (Sokolov)
Hory (Karlovy Vary)
Březová (Sokolov)

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Královské Poříčí (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz