Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.11/03.0009
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Nová Role
IČ:63555123

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro zvýšení klíčových kompetencí žáků, zavádění inovativních prvků do procesu výuky, rozvoj spolupráce a partnerství, posílení konkurenceschopnosti na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci ZUŠ Nová Role. Provedenou analýzou jsme zjistili zájem cílové skupiny o výuku v oblasti hudebních a výtvarných softwarů a zvukové techniky. Pomocí projektu chceme vytvořit 2 moduly vzdělávání v oblasti ICT v hudebním a výtvarném oboru v rozsahu 40 vyučovacích hodin pro oba obory. Školení budou poskytovat akreditovaní školitelé dodavatelsky. Dále chceme vytvořit nový vyučovací modul v oblasti práce se zvukovou technikou, praxe nahrávacího studia a úprava hudby a videa pro žáky hudebních oborů s následným uvedením do praxe. Tyto činnosti budou prováděny dodavatelsky odborným znalcem v oboru. Dále chceme uspořádat 20 výchovných koncertů a vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu ve spolupráci s partnerem projektu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 871 891
z toho Příspěvek EU: 2 441 107
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 430 784
z toho Národní veřejné prostředky: 430 784
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Nová Role (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz