Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.11/03.0007
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
IČ:70976341

Popis projektu

Motto: INVENCE = vtipný nápad, vynalézavost, zejména umělecká.
Realizací projektu "Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání" (INVENCE) získají žáci i učitelé ZUŠ Chodov, okres Sokolov zcela nové zkušenosti v oblasti audiovizuálních, informačních a komunikačních technologiích. Do "Aktivního procesu" (KA_01) v nahrávacím studiu se zapojí žáci všech 4 uměleckých oborů (hudebního, výtvarného, tanečního i literárně dramatického oboru). V nově vzniklém desetidílném vzdělávacím modulu pod vedením zkušeného lektora a 26ti metodiků vytvoří jednu ucelenou řadu 10ti profesionálních studijních nahrávek včetně vizuální projekce. Zdárný průběh KA_01 podpoří pět intenzivních několikadenních výjezdních kurzů, kterých se zúčastní žáci v rámci klíčové aktivity KA_02-druhá fáze. První fáze KA_02 bude věnována vzdělávání učitelů. Poznatky z dalšího vzdělávání uplatní učitelé jako metodici při práci se žáky v KA_01 a v KA_02-druhá fáze. Celkově vznikne zcela ojedinělý modul uměleckého vzdělávání v ZUŠ.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 999 263
z toho Příspěvek EU: 2 549 373
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 449 889
z toho Národní veřejné prostředky: 449 889
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Sokolov
Obec: Chodov (Sokolov)

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Chodov (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz