Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p. 90

Číslo projektu:CZ.1.13/3.1.00/14.00764
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severovýchod
Termín zahájení:01.02.2011
Termín ukončení:30.11.2013
Žadatel:"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
IČ:64826121

Popis projektu

Předkládaný projektový záměr řeší rekonstrukci historického objektu Vysoké Chvojno č.p. 90 "Zámeček" a jeho adaptaci na ubytovací zařízení typu pension o kapacitě 7 lůžek třídy *** Standard. "Zámeček" bude sloužit k ubytovávání hostů Lesního družstva, kteří sem přijíždějí především za mysliveckou a rybářskou turistikou. Mimo loveckou sezónu bude pension také sloužit jako centrum ekologické výchovy především pro žáky základních škol místního regionu. Předkladatelem projektu je Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., které bude také ubytovací zařízení provozovat. Realizací projektu dojde k zastřešení činností Lesního družstva vedoucích ke zvýšení atraktivnosti regionu pro turisty, neboť v celém regionu zařízení podobného typu chybí.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 070 245
z toho Příspěvek EU: 4 828 816
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 7 243 225
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 7 243 225
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Pardubice
Obec: Vysoké Chvojno (Pardubice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz