Absolvent v Olomouckém kraji

Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00091
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:28.02.2014
Žadatel:Úřad práce České republiky
IČ:72496991

Popis projektu

Projekt Absolvent je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání - absolventů prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Cílová skupina projektu:
- uchazeči o zaměstnání, kteří splňují podmínku max. 2 let po ukončení studia, žádné nebo minimální praxe (max.6 měsíců), minimálně středoškolského vzdělání a kteří mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.
- jedná se o cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání.
Projekt si klade za cíl vybavit absolventy novými dovednostmi, které nezískaly během svého studia, ale budou je potřebovat u budoucích zaměstnavatelů.
Budou probíhat následující aktivity:
- skupinové poradenství,
- rekvalifikace,
- zajištění odborné stáže během projektu,
- podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst,
- doprovodné aktivity.
Základním principem projektu je komplexnost poskytovaných služeb zaměřených na individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu, motivace absolventů a podpora jejich schopnosti sebeprezentace, korekce chyb při vyhledávání zaměstnání a přiblížení požadavkům trhu práce na jedné straně a pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných zaměstnanců na straně druhé.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 30 207 140
z toho Příspěvek EU: 25 676 069
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 531 071
z toho Národní veřejné prostředky: 4 531 071
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Přerov
Šumperk
Jeseník
Prostějov
Olomouc
Obec: Šumperk (Šumperk)
Jeseník (Jeseník)
Prostějov (Prostějov)
Přerov (Přerov)
Olomouc (Olomouc)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz