Adaptace objektu bývalého lihovaru na minipivovar

Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.00310
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:01.05.2010
Termín ukončení:18.06.2012
Žadatel:VARIANT plus, spol. s r.o.
IČ:46967168
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 290 000
z toho Příspěvek EU: 7 797 900
Soukromé prostředky: 6 116 000
Národní veřejné prostředky celkem: 1 376 100
z toho Národní veřejné prostředky: 1 376 100
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Třebíč
Obec: Třebíč (Třebíč)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz