Adaptace regionálního vzdělávacího centra v Bruntále

Číslo projektu:CZ.04.1.05/3.1.00.2/0631
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:01.01.2005
Termín ukončení:31.03.2006
Žadatel:Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál
IČ:00601314

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro další rozvoj celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem budou vybaveny 2 multimediální učebny nezbytnou technikou.

Multimediální počítačová pracovna vznikne v prostorách bývalé klubovny Domova mládeže. Pro realizaci bude nutno provést drobné stavební úpravy - úpravu podlahy, pokrytí, klimatizaci, drobné instalační práce, elektroinstalační práce. Učebna bude vybavena nábytkem, počítači se softwarem. Počítače budou zasíťovány a připojeny k vysokorychlostnímu Internetu. Učebna bude mít kapacitu 16 míst + lektorské pracoviště.

Multimediální posluchárnu vznikne v prostorách současné učebny teorie. Pro realizaci bude nutno provést drobné stavební úpravy - úpravu podlahy, drobné zednické práce, pokrytí, klimatizaci, drobné instalační a elektroinstalační práce. Posluchárna bude mít kapacitu 16 míst + lektorské pracoviště. Pro větší skupiny bude možno zařadit práci ve dvojicích, čímž se zvýší kapacita na 32 míst. Pro pořádání větších akcí bude možno rozšířit kapacitu až na 49 míst.

První učebna bude vybavena odpovídající technikou a bude sloužit k výuce počítačové a jazykové gramotnosti, druhá učebna bude jako seminární místnost sloužit k výuce "měkkých dovedností" a bude vybavena pouze vhodným nábytkem, plátnem a dataprojektorem (viz. nepovinná příloha "Standard moderní počítačové učebny"). Vzniklé vzdělávací centrum bude tento druh služby (tzv. měkké dovednosti) nabízet jako jediné ve spádovém regionu.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 116 500
z toho Příspěvek EU: 2 493 200
Soukromé prostředky: 311 650
Národní veřejné prostředky celkem: 311 650
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Moravskoslezsko

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz