Absolventi a praxe

Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00094
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.05.2011
Termín ukončení:30.10.2013
Žadatel:Úřad práce České republiky
IČ:72496991

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání s ukončeným úplným středním vzděláním s maturitou, případně vyšším, kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku (středoškolské vzdělání), případně 30 let věku (vysokoškolské vzdělání), a u nichž délka dosavadní pracovní praxe nepřesáhla 12 měsíců. Tito mladí lidé, kteří se po ukončení vzdělávacího procesu místo nástupu do zaměstnání často stávají klienty úřadů práce, patří v Moravskoslezském kraji dlouhodobě mezi osoby ohrožené nezaměstnaností.
Projekt by měl účastníkům z řad cílových skupin napomoci k lepšímu nastartování jejich profesní kariéry, a to prostřednictvím souboru vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit zahrnujících poradenské a vzdělávací aktivity a především pracovní praxi absolvovanou v organizacích veřejné správy. Absolvování pracovní praxe v reálném prostředí u zaměstnavatelů by mělo účastníkům projektu napomoci k získání základních pracovních návyků a ke zvýšení šance uspět na trhu práce.
Projekt bude realizován v celém Moravskoslezském kraji a zúčastní se jej celkem 375 osob.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 136 112 900
z toho Příspěvek EU: 115 695 965
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 20 416 935
z toho Národní veřejné prostředky: 20 416 935
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz