Rekonstrukce objektu na ul. Vodní 343 za účelem využití pro volnočasové a pohybové aktivity

Číslo projektu:CZ.1.10/3.2.00/03.00802
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:01.12.2010
Termín ukončení:30.06.2011
Žadatel:MĚSTO VÍTKOV
IČ:00300870

Popis projektu

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce a drobná přístavba nevyužívaného a zchátralého objektu, který má v současnosti od města Vítkova v pronájmu jako skladiště za symbolickou cenu 100,- Kč ročně Základní umělecká škola ve Vítkově. Rekonstrukcí objektu získá město cenný prvek volnočasové infrastruktury, ve Vítkově ojedinělý svým zaměřením na umělecké a pohybové aktivity, čímž uspokojí existující poptávku. Využíván bude jak žáky a pedagogy ZUŠ, tak zájmovými kulturními spolky a také širokou veřejností z řad občanů města i přilehlých obcí a obcí mikroregionu Moravice. V budově vznikne taneční sál a akusticky izolovaný sál. Tyto bude využívat ZUŠ k výuce tanečního oboru a k výuce hry na bicí nástroje, zároveň v odpoledních a večerních hodinách budou k dispozici spolkům a občanům. Součástí projektu je i pořízení základního vybavení sálů a tak zde vznikne poloprofesionální zázemí pro pěvecká uskupení a amatérské taneční skupiny. Projekt bude realizovat město Vítkov.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 7 501 333
z toho Příspěvek EU: 6 207 347
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 095 414
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 547 707
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 547 707
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Opava
Obec: Skřipov (Opava)
Staré Těchanovice (Opava)
Branka u Opavy (Opava)
Svatoňovice (Opava)
Moravice (Opava)
Větřkovice (Opava)
Čermná ve Slezsku (Opava)
Radkov (Opava)
Melč (Opava)
Budišov nad Budišovkou (Opava)
Kružberk (Opava)
Vítkov (Opava)
Nové Lublice (Opava)
Mikolajice (Opava)
Raduň (Opava)
Březová (Opava)

Místo realizace mapa

Okres: Opava
Obec: Vítkov (Opava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz