ACCC - Hospodárská podpora umeleckych a kulturních aktivit v hranicních regionech (Jihocesky Kraj 2005)

Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0042
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Termín zahájení:22.02.2005
Termín ukončení:31.12.2005
Žadatel:ACCC Ceska Republika o. s.
IČ:26677628

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je partnerská výstavba preshranicního umeleckého a kulturního trhu mezi hranicními regiony Horní Rakousko a jižní Cechy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno ANO
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 328 000
z toho Příspěvek EU: 246 000
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 82 000
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Jihozápad
Kraj: Jihočeský

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz