Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.2.00.1/0008
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Termín zahájení:01.01.2005
Termín ukončení:30.06.2008
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ:66002222

Popis projektu

Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici. V rámci projektu budou vydány a aktualizovány informační bružury, informační letáky a pořádány semináře jejichž cílem bude infomování o existenci programu a přiblížení programu širové veřejnosti .

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno ANO
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 252 960
z toho Příspěvek EU: 189 720
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 63 240
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Jihozápad
Jihovýchod
Kraj: Vysočina
Jihomoravský
Jihočeský

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz