Administrace dispozičního fondu v kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0002
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Termín zahájení:01.08.2004
Termín ukončení:30.07.2008
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Vysočina
IČ:70857555

Popis projektu

Cílem projektu je úspěšná administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci v česko-rakouském pohraničí a v kraji Vysočina., Tato služba pomůže subjektům v tomto území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je tedy dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno ANO
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 948 540
z toho Příspěvek EU: 711 405
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 237 135
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Jihovýchod
Kraj: Vysočina

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz