Artprogram 2

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.05/03.0012
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:22.07.2011
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
IČ:75090953

Popis projektu

Tímto projektem chceme formou DVPP pomoci ZUŠ při dokončení přípravy podmínek pro tvorbu a implementaci ŠVP, který musí být v uměleckém vzdělávání zaveden do září 2012. Cílovou skupinou je 28 členských škol sdružení ZUŠ Múza, jenž iniciovalo vznik projektu. Jejich příslib zapojení do projektu je uveden v příloze.
Projekt navazuje a doplňuje probíhající projekt Artprogram, který školí vedoucí pracovníky a učitelé daných ZUŠ řadou seminářů, které jsou na přípravu tvorby ŠVP přímo zaměřeny. Předkládaný projekt pak kapitalizuje výsledky projektu Artprogram, profesionalizuje činnost Metodického centra pro kurikulární reformu v uměleckém vzdělávání v MSK, zaměřuje se na jazykovou výuku učitelů ZUŠ v souvislosti s narůstajícím počtem žáků nemluvících česky, přichystá a uskuteční DVPP zaměřené na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a také DVPP zaměřené na mimořádně nadané žáky, dále pak připraví programy DVPP zaměřené na dovednost provádět vlastní hodnocení školy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 977 456
z toho Příspěvek EU: 3 380 837
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 596 618
z toho Národní veřejné prostředky: 596 618
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Karviná
Obec: Orlová (Karviná)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz