Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0032
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Termín zahájení:03.01.2005
Termín ukončení:31.12.2007
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČ:66002222

Popis projektu

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika.Vzhledem k tomu, že na česko-slovenské hranici byl vyhlášen předvstupní program přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou Phare CBC pouze v roce 1999, potencionální žadatelé v daných regionech mají malé povědomí o existenci programu INTERREG IIIA, který na zmíněný program PHARE CBC navázal. Národní orgán si klade za cíl informovat veřejnost o roli Evropské unie a možnostech, které prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA poskytuje.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno ANO
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 252 960
z toho Příspěvek EU: 189 720
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 63 240
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Jihovýchod
Moravskoslezsko
Střední Morava
Kraj: Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz