Česko-polská umělecká setkávání dětí a mládeže 2011-2012

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/10.02116
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.02.2011
Termín ukončení:30.06.2012
Žadatel:Základní umělecká škola
IČ:66289351

Popis projektu

Činnost žáků a učitelů ZUŠ přesahuje svou běžnou činnost v kulturních akcích v rámci mezinárodní kulturní výměny dětí a mládeže, zapojených aktivně v činnosti uměleckého a kulturního setkávání. Společná setkávání na soustředěních-kurzech, přehlídkách rozvíjí přátelství a porozumění dětí, občanů příhraničních regionů česko polských. Projekt znamená zatraktivnění práce příhraničních souborů a těles dětí a mládeže s možností mobility kulturních zážitků s možností maximálního využití potenciálních lidských zdrojů. Provedení 9.kulturních akcí z nichž tři hlavní: "Umělecká zahrada" v Klášterní zahradě, Svatováclavské slavnosti v Broumově a vánoční představení ZUŠ Broumov
Podpora aktivního a atraktivního využití volného času občanů, především dětí a mládeže.
Posilování a rozvoj dvou a vícestranných kontaktů na bázi reciprocity.
Pořádání vystoupení dětí a mládeže, akademií za účelem společných konfrontací příhraničních kultur, pořádání uměleckých dílen - plenérů
spojených s environmentálními aktivitami, za účelem poznání a udržování společných, především kulturních a folklorních tradic, kořenů.
Zpřístupnění výuky hry na specifické hudební nástroje formou kurzů, pořádaných pro mezinárodní veřejnost.
Spolupráce pedagogů a dalších uměleckých vedoucích za účelem společného organizování a zpracování společných uměleckých témat hudebních, tanečních, výtvarných a literárně dramatických.
Uskutečňování společných, recipročních kulturních vystoupení a přehlídek tanečních, folklorních, hudebních, výtvarných a literárně dramatických v Broumově, Nowe Rudě, Drogoslawi, Slupci, Swidnici, Boguszowě.
Pořízení prostředků potřebných pro realizaci projektu.
Reprezentace regionu, kraje v Čechách a Polsku. Mnohé cíle projektu zntění.amenají činnost, kterou ZUŠ Broumov běžně během školního roku pořádá a realizuje s tím, že zíajišskáním grantu bude moci veškeré akce a činnosti realizovat v maximální kvalitě v důsledku lepšího , především hmotného zajištění.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 19 401
z toho Příspěvek EU: 16 491
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 910
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 2 910

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz