Znovu spolu u jednoho stolu

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/10.02125
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2011
Žadatel:Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
IČ:00857742

Popis projektu

Na základě poznávání systému vzdělávání v Polsku chceme inovativně pokračovat v partnerských vztazích mezi školami v Broumově a v Nové Rudě.Novým projektem navazujeme na aktivity proběhlé v letech 2008 - 2010.Nabídkou nových aktivit chceme umožnit žákům obou škol rozvoj v oblasti osobnostní a sociální výchovy, v oblasti multikulturality, v oblasti rozvoje jazykových kompetencí. V rámci tohoto projektu poskytneme žákům možnost získání větších znalostí a vědomostí o příhraniční oblasti novorudska a broumovska z pohledu obyvatele této lokality.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 20 513
z toho Příspěvek EU: 17 436
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 077
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 3 077
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Broumov (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz