Učebna CNC strojů SPŠ Česká Lípa

Číslo projektu:CZ.1.13/4.2.00/21.01104
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severovýchod
Termín zahájení:01.03.2011
Termín ukončení:30.09.2011
Žadatel:Liberecký kraj
IČ:70891508

Popis projektu

Cílem projektu je modernizace vybavení odborné učebny pro výuku počítačem řízeného obrábění, tzn. CNC učebny. Původní školní CNC stroje již dosloužily a v současné době probíhá výuka v počítačové učebně pomocí simulačních softwarů technologických procesů. Tento typ výuky nedostatečně splňuje možnosti ověření získaných vědomostí a dovedností v praxi. Modernizací vybavení CNC učebny se rozumí pořízení 2 nových CNC obráběcích strojů (soustruh, frézka s modulárním řízením), 1 strojního simulačního pracoviště, moderního ovládacího softwaru modulového typu umožňujícího přepínání mezi řídicími systémy a proškolení obsluhy.
Po zprovoznění nové CNC učebny bude možné výuku do maximální možné míry přizpůsobit současným i budoucím požadavkům průmyslové výroby a zvýšit míru kvalifikace a uplatnění absolventů pro praxi, popř. zkvalitnit přípravu žáků pro další studium na vysoké škole.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 4 202 400
z toho Příspěvek EU: 3 572 040
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 630 360
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 630 360
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Česká Lípa
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)

Místo realizace mapa

Okres: Česká Lípa
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz