A čekání už nám vadit nebude!

Číslo projektu:CZ.1.12/1.2.00/18.01124
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Morava
Termín zahájení:13.06.2011
Termín ukončení:30.12.2011
Žadatel:Obec Písečná
IČ:00303160

Popis projektu

Projekt navrhuje celkovou modernizaci dvou autobusových zsatávek v obci Písečná, které leží na hlavním tahu obcí z Jeseníku do Polska. Projekt řeší zvýšení bezpečnosti, bezbariérový přístup, zvýšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti, která je stávajícím technickým stavem zsatávek velmi špatná. Písečná leží na křižovatce cest Jeseník, Vidnava, Ostrava/Polsko. Autobusy zde staví v průměru 3x za hodinu na pěti autobusových zastávkách.
Problémem místních částí obce a severní okrajové části jsou nevyhovující objekty dopravní infrastruktury, zejména pak doprovodné stavby hromadné dopravy sloužící pro obyvatele obce v rámci jejich dojíždění do vzdálených měst a obcí. Autobusové zastávky "Písečná, železniční stanice" a "Písečná, u lávky" Realizací projektu budou výše zmiňované autobusové zastávky kompletně zmodernizovány. Tím se zajistí kvalitní a spolehlivý systém veřejné dopravy v obci Písečná.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 214 385
z toho Příspěvek EU: 1 724 327
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 422 227
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 100 244
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 321 983
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Jeseník
Obec: Písečná (Jeseník)

Místo realizace mapa

Okres: Jeseník
Obec: Písečná (Jeseník)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz