Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.05/04.0017
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Základní umělecká škola police nad Metují, okres Náchod
IČ:62728814

Popis projektu

Projekt vytváří nové metody ve výuce uměleckých oborů v ZUŠ s přenositelností do základních i středních škol formou oborových laboratoří. Podporuje tvorbu nebo inovaci školních vzdělávacích programů, zavádění ICT a multimediální techniky, filmovou a mediální výchovu. Inspiraci pro formu Laboratoře čerpá z přírodovědných oborů, kde si v laboratorních cvičeních žáci prakticky ověří teoretické principy, naučí se základním úkonům a následně provádějí složitější a odbornější postupy. Obdobnou metodu projekt přenáší do studia uměleckých oborů rozčleněním výukového procesu na jednoduchá a snadno osvojitelná cvičení, soustředěná do podoby Multimediálního manuálu, která budou ověřena na školách Královéhradeckého kraje pod odbornou garancí katedry výtvarné kultury PedF UHK. Realizace projektu vyžaduje dovybavení vzorových učeben, odborné studie, vzdělávání řešitelů z řad vyučujících příjemce i ověřovacích škol a jejich konzultace a stáže, a také vzdělávací a ověřovací workshopy se žáky.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 999 217
z toho Příspěvek EU: 3 399 335
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 599 883
z toho Národní veřejné prostředky: 599 883
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Hradec Králové
Obec: Police nad Metují (Náchod)
Hradec Králové (Hradec Králové)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz