Implementace ICT do výuky hudebního oboru Základní umělecké školy Náchod

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.05/04.0008
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:30.11.2012
Žadatel:Základní umělecká škola J. Falty, Náchod, Komenského 265
IČ:67439241

Popis projektu

Nutnost realizace projektu spočívá v naléhavé potřebě zavedení ICT do vyučovacího procesu hudebního oboru. Naléhavost je dána právě probíhající kurikulární reformou v uměleckém školství a též technickou vyspělostí a požadavky dnešní doby. Projekt je určen pro všechny pedagogy ZUŠ a každoročně zhruba 310 žáků hudebního oboru. V projektu chceme zavést ICT do vyučovacího procesu hudebního oboru, čemuž logicky musí předcházet vzdělávání pedagogů v používání ICT. Chceme umožnit žákům pracovat s moderními technologiemi tak, jak jsou z ostatních škol zvyklí a též tak, jak to po nich bude vyžadovat praxe. Cílů projektu bude dosaženo pomocí naplánovaných aktivit, tedy vzdělávacích seminářů, metodických kurzů a zařazením vlastní výuky pomocí ICT v hudebním oboru.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 068 224
z toho Příspěvek EU: 1 757 991
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 310 234
z toho Národní veřejné prostředky: 310 234
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Náchod
Obec: Náchod (Náchod)

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Náchod (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz