Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu

Číslo projektu:CZ.1.15/2.2.00/3a.01320
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:01.08.2011
Termín ukončení:30.04.2014
Žadatel:Středočeský kraj
IČ:70891095

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení turistického potenciálu významné turistické destinace Středočeského kraje prostřednictvím zkvalitnění nabídky služeb v rámci poznávacího cestovního ruchu. Projekt řeší komplexní rekonstrukci části areálu Jezuitské koleje a její adaptaci pro potřeby cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Výstupem aktivit - rekonstrukce objektů v areálu, vybudování nových prostor pro expozice, nových prostor pro incentivní turistiku, exterierní expozice a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku včetně zřízení půjčovny kol. Výstupem projektu je také zrekonstruovaná významná kulturní památka adaptovaná pro potřeby cestovního ruchu, nové expozice mj. s tematikou působení Jezuitského řádu a vývoje vinařství a vinohradnictví v lokalitě a území Čech, zázemí pro cykloturisty. V rámci projektu bude vybudováno 6,6 nových pracovních míst.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 199 576 840
z toho Příspěvek EU: 160 391 970
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 28 304 465
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 28 304 465
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Kutná Hora
Obec: Kutná Hora (Kutná Hora)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz