Rozvíjíme umělecké vzdělávání

Číslo projektu:CZ.1.12/2.2.00/16.00901
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Morava
Termín zahájení:06.06.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD
IČ:00291463

Popis projektu

V novém objektu bude ZUŠ Uherský Brod využívat učebny pro všechny své obory (taneční, hudební, výtvarný, literárně dramatický), výuka nebude na několika pracovištích ve městě.
Nový objekt nabídne využití pro další činnosti, které bude ZUŠ provozovat v souladu s dikcí nových rámcových vzdělávacích programů pro ZUŠ.
- Nahrávací studio - výuka práce se zvukem, základy multimediální tvorby.
- Počítačová učebna - výuka hudební teorie, hudební skladby, základy počítačové grafiky, zpracování fotografie.
- Koncertní sál - vzdělávací akce většího rozsahu - pro ZUŠ kraje.
- Zkušebny souborové hry - umožní rozšířit počet souborů a zkvalitnit jejich práci.
- Výstavní prostory - dokumentace činnosti školy, prostor pro vystoupení.
- Taneční sál - využití pro výuku, semináře pro pedagogy.
- Sál dramatického oddělení - jako učebna, přednáškový sál, divadélko.
- Ateliéry výtvarného oboru - bezpečná práce na několika pracovních místech, možnost rozšíření nabídky pro veřejnost.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 38 824 431
z toho Příspěvek EU: 11 905 522
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 10 203 364
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 692 130
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 9 511 235
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod (Uherské Hradiště)

Místo realizace mapa

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod (Uherské Hradiště)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz