Abeceda péče o klienta

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00159
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:28.02.2013
Žadatel:Consolidated Group Care ( CZ ), s.r.o.
IČ:27674738

Popis projektu

Projekt Abeceda péče o klienta předkládáme v rámci aktivity A. Vzdělávání v oblasti sociálních služeb.
Projekt si klade za cíl prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odborných kompetencí zlepšit připravenost pracovníků cílových skupin na inspekce kvality sociálních služeb a hlavní důraz klade na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a následně i zlepšení kvality života uživatelů těchto služeb především v jejich přirozeném prostředí.
Projekt je v souladu s částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK, která je zaměřena na podporu a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality soc. služeb a zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků (Priorita B, Opatření 1.1.) a byl doporučen k podpoře Krajským úřadem JMK.
Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných vzdělávacích programů kvalifikačního i celoživotního vzdělávání pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v ambulantních, terénních a odlehčovacích službách v JMK.
Projekt zahrnuje 6 klíčových vzdělávacích aktivit, ve kterých bude proškoleno celkem 531 pracovníků cílových skupin ve 36 kurzech.
Klíčové aktivity byly vybrány na základě zájmu poskytovatelů sociálních služeb - specifikace vzdělávacích potřeb jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Soubor klíčových aktivit byl vybrán tak, aby účastníkům kurzů poskytl ucelený souhrn odborných znalostí a potřebných kompetencí, se kterými se sociální pracovníci i pečovatelé setkávají ve své každodenní praxi.
Jednotlivé moduly celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na
- proces individuálního plánování péče
- aktivizaci a kognitivní rehabilitaci klientů
- zvýšení legislativních znalostí a právní odpovědnosti a tím předcházení sporům
- zvládání problémového chování u klientů
- zjišťování zpětné vazby od uživatelů, zvláště těch, kteří obtížně komunikují nebo trpí poruchami chování.
Kvalifikační kurz PSP je určen pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky zák. č. 108/2006.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 313 732
z toho Příspěvek EU: 1 116 672
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 197 060
z toho Národní veřejné prostředky: 197 060
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz