Aby se u nás polský návštěvník neztratil!

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/11.02354
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.04.2011
Termín ukončení:30.09.2011
Žadatel:Obec Bernartice
IČ:00302325

Popis projektu

Obec Bernartice leží na samé hranici s Polskem v severní části Jesenicka. V minulosti patřila k naší obci i dnes již polská vesnice Dziewiętlice, kde se narodil astronom RNDr.Jiří Grygar.Poloha naší obce spolu s otevřením hranice přispěla ke zprůchodnění komunikace pro polské občany jedoucí jak k nám, tak tranzitující do vnitrozemí.V obci máme kvalitní ubytování, restaurační zařízení i turistické zajímavosti: například kostel sv. Petra a Pavla, který patří k nejstarším církevním památkám na Jesenicku, klasicistní architekturu z 1. poloviny 19. stol. a taktéž klasicistní boční branku na hřbitovu, na kterém se nachází hrob devíti obětí tzv. pochodů smrti z ledna 1945.
Od ničivých povodní, které nás v roce 2009 postihly,bychom rádi udělali posun v rozvoji cestovního ruchu směrem k polským návštěvníkům.Byli bychom rádi, kdyby naší obcí nejen projížděli, ale strávili zde i nějaký čas.Naše obec je však rozlehlá a místy nepřehledná.V obci nemáme žádný informační systém, který by zjednodušil orientaci.K tomuto účelu bychom rádi v obci směrem od polské hranice do obce vytvořili jednotný informační systém.Díky němu označili turistické cíle i služby v obci. K tomu vytiskneme malou brožurkuy v polském jazyce, ve které polskému turistovi doplníme informace v polském jazyce.Na příjezdy do obce chceme umístit 4 uvítací cedule, turistické cíle označit 6 informačními tabulemi a informační systém rozšířit o 30 směrovek.Brožurka v polském jazyce bude vysvětlovat a popisující možnosti strávení volného času v naší obci.
V rámci předkládaného projektu uspořádáme společnou česko-polskou akci: Bukovské hody. Na této akci chceme našim polským přátelům, partnerovi projektu i všem polským návštěvníkům ukázat život v naší obci, jak se bavíme, jaké máme spolky, jak se staráme o spoluobčany, co zajímavého mohou u nás navštívit. Program akce bude složen z kulturního vystoupení našich žen, ukázek hasičského umění, z dobrot našich kuchařek, mše svaté a spousty lidové muziky.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 12 840
z toho Příspěvek EU: 10 914
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 926
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 926
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Jeseník

Místo realizace mapa

Okres: Jeseník
Obec: Bernartice (Jeseník)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz