Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Číslo projektu:CZ.1.11/3.1.00/22.01260
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Jihovýchod
Termín zahájení:03.10.2011
Termín ukončení:08.03.2013
Žadatel:Statutární město Jihlava
IČ:00286010

Popis projektu

Realizace projektu je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení Základní umělecké školy Jihlava, které budou využity ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky. Stavební úpravy budou zahrnovat celkovou rekonstrukci interiéru a exteriéru dvou budov školy, její přístavbu, půdní vestavbu, využití sklepních prostor a úpravy přilehlého dvora.
Předmětem projektu je rekonstrukce a zkapacitnění budov na Masarykově náměstí 15 a 16 v Jihlavě, které slouží jako zázemí výše uvedené školy. Základní umělecká škola Jihlava je zařazena do sítě škol ČR a patří k největším v kraji Vysočina. Tato instituce s dlouhodobou tradicí vzdělává děti a mládež ve čtyřech uměleckých oborech.
V rámci projektu bude vytvořeno 2,5 nových pracovních míst.
Základní umělecká škola Jihlava je příspěvkovou organizací statutárního města Jihlavy od roku 2009, kdy byla převedena zřizovatelská funkce z kraje Vysočina.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 80 440 292
z toho Příspěvek EU: 56 235 566
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 9 923 923
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 9 923 923
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Jihlava
Obec: Jihlava (Jihlava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz