Ad fontes...rodilý mluvčí a soubory pracovních listů jako nástroje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0069
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2011
Termín ukončení:30.09.2012
Žadatel:Gymnázium Kolín
IČ:48665819

Popis projektu

Náplní studia angličtiny na naší škole je i studium anglo-americké literatury. Seznamování se s ní naráží na relativně zásadní problém, kterým je nesoustavný přístup vyučujících k výuce čtení, neexistence vyhovujících pracovních textů. Navíc se čím dál tím více potýkáme s velmi nízkou úrovní znalostí angličtiny a se špatnými čtenářskými dovednostmi příchozích studentů, což výrazně znesnadňuje dosažení námi vytčených vzdělávacích cílů.
Projekt je určen studentům vyššího gymnázia a vyučujícím angličtiny.
Cílem tohoto projektu je zlepšení úrovně čtenářských dovedností, jehož bychom dosáhli koedukovanou výukou čtení zajištěnou českým učitelem a rodilým mluvčím, za použití námi vytvořených, interně využívaných souborů pracovních listů, v budoucnu používaných jako učebnic čtení a uspořádáním vstupního a výstupního kurzu pro studenty prvních a závěrečných ročníků.
Projekt budou realizovat vyučující angličtiny na naší škole a manažerem projektu vybraný rodilý mluvčí.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 807 293
z toho Příspěvek EU: 1 536 199
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 271 094
z toho Národní veřejné prostředky: 271 094
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Kolín
Obec: Kolín (Kolín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz