Aby řemeslo žilo dál

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0025
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:05.10.2011
Termín ukončení:31.05.2012
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
IČ:00509965

Popis projektu

Projekt reaguje na nedostatek řemeslných profesí v důsledku špatné volby povolání žáků ZŠ a malého zapojení se dalších aktérů na trhu práce v tomto procesu v regionu a potažmo v celé ČR.
Cílem projektu je podpora a rozvoj spolupráce mezi ZŠ, SŠ, zaměstnavateli a profesními svazy v oblasti vzdělávání a profesní přípravy žáků v kutnohorském regionu.
Aktivity projektu vychází ze znalosti problematiky počátečního vzdělávání a to především Výchovy k volbě povolání a následné profesní přípravy žáků.
Pro žáky ZŠ bude pořádáno po 12 exkurzí na odborný výcvik učebních oborů a do významných firem regionu-vše s odbornými seminářem, vzdělávací seminář pro výchovné poradce ZŠ okresu KH a Velký workshop řemesel.Hlavním výstupem projektu je Příručka DOBRÝCH NÁPADŮ (dále PDN).
Cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení.Počet podpořených osob 655.
Všechny aktivity bude realizovat žadatel, kromě klíčové aktivity č.1,která bude realizovaná i službou.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 230 347
z toho Příspěvek EU: 1 045 795
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 184 552
z toho Národní veřejné prostředky: 184 552
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Kutná Hora

Místo realizace mapa

Okres: Kutná Hora
Obec: Kutná Hora (Kutná Hora)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz