Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

Číslo projektu:CZ.1.12/2.2.00/16.00899
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Morava
Termín zahájení:11.04.2011
Termín ukončení:08.08.2012
Žadatel:Město Prostějov
IČ:00288659

Popis projektu

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose byla založena již v roce 1889. Hlavním objektem školy je budova v ulici Kravařova. Tato budova škole slouží prakticky od jejích počátků, ale v současné době se již velmi výrazně projevuje její kapacitní nedostatečnost. ZUŠ je tvořena čtyřmi obory - hudebním, literárně dramatickým, tanečním a výtvarným. V těchto oborech navštěvuje školu ve školním roce 2009/2010 celkem 1345 žáků. Vzhledem k požadavkům aktivit oborů na prostor dochází k vzájemnému omezování. Nevyhovující prostory zároveň představují riziko úrazu pro samotné žáky, v místnostech v nichž jsou realizovány pohybové aktivity chybí vzduchotechnika. Na tyto nedostatky reaguje zamýšlený projekt, který řeší rekonstrukcí části zámku rozšíření prostor pro výuku - vybudování učeben včetně zázemí a sálu pro představení. Přínos z projektu budou mít především žáci, ale i učitelé, popřípadě rodiče žáků. Investorem celé akce bude město Prostějov, ZUŠ V. Ambrose bude mít prostory ve výpůjčce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 28 468 506
z toho Příspěvek EU: 10 974 472
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 7 538 612
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 638 003
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 6 900 609
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Prostějov
Obec: Prostějov (Prostějov)

Místo realizace mapa

Okres: Prostějov
Obec: Prostějov (Prostějov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz