Hudební semináře pro DVPP v Jihočeském kraji

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.06/04.0048
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:02.01.2012
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052
IČ:60076534

Popis projektu

1) PROČ
- na základě dlouhodobých požadavků pedagogů na zajištění jejich dalšího vzdělávání a na základě zjištění nabídky v oblasti vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji jsme došli k závěru, že v Jihočeském kraji prakticky zcela chybí pokrytí oblasti vzdělávání pedagogů ZUŠ, ZŠ a DM, například v oblasti výuky na klávesové, strunné,dechové nástroje, metody výuky zpěvu, či tanečního oboru
2) PRO KOHO"
- Semináře jsou určeny pro učitele základních uměleckých škol, základních škol, Domů dětí a mládeže v Jihočeském regionu
3) CÍLE
- maximálně pokrýt oblast vzdělávání (podrobně popsáno v příloze) pro cílovou skupinu
4) ZPŮSOB
- oslovit pedagogy v jihočeském regionu s nabídkou vzdělávacích akcí, splnit jejich požadavky a představy. Docílit stabilní účastníky jednotlivých kurzů. Zajistit spolupráci se stabilními lektory, kteří budou tvořit obsahy seminářů dle aktuálních potřeb.
5) REALIZÁTOŘI
- realizační tým složený především z lektorů, dále hl.manažer,finanční manažer,koordinátor,atd.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 235 207
z toho Příspěvek EU: 1 899 926
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 335 281
z toho Národní veřejné prostředky: 335 281
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Obec: Trhové Sviny (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz