Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/26.0035
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2012
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
IČ:61989592

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření uceleného souboru výukových a metodických materiálů pro terénní výuku geografie, jejich ověření v praktické výuce, zveřejnění na výukovém portálu a proškolení učitelů.
Projekt bude zahrnovat:
a) vytvoření koncepce terénní výuky geografie v interdisciplinárním pojetí
b) realizaci pilotní výuky s vyhodnocením její úspěšnosti
c) tvorbu finálních metodických a výukových materiálů
d) vytvoření internetového portálu terénní výuky
e) realizaci terénních kurzů pro žáky a kurzů terénního výučování pro učitele
Cílovými skupinami jsou žáci a učitelé ZŠ a SŠ z území celé ČR s výjimkou Prahy. Učitelům výstupy projektu napomohou k zefektivnění a zmodernizování výuky směřující k badatelské činnosti žáků. Žáci zvýší díky projektu své kompetence v oblasti formulace hypotéz, aktivního používání přírodovědných výzkumných metod, samostatného získávání, zpracování a interpretace dat, práce s originálními texty.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 9 625 403
z toho Příspěvek EU: 8 181 592
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 443 810
z toho Národní veřejné prostředky: 1 443 810
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Šumperk
Hodonín
Obec: Olomouc (Olomouc)
Šternberk (Olomouc)
Hodonín (Hodonín)
Šumperk (Šumperk)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz