Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/26.0075
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2012
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:The British Council - pobočka Česká republika
IČ:75086913

Popis projektu

Projekt poskytne 30 SŠ v 5 krajích podporu při komunitním vzdělávání žáků. V rámci projektu dojde k uskutečnění dvou cyklů komunitního vzdělávání žáků (ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014). Celkem bude do projektu zapojeno 60 učitelů a 750 žáků. Projekt se nejprve soustředí na poskytnutí podpory učitelů formou školení. Žáci se následně za pomoci učitelů naučí mimo jiné identifikovat potřeby komunity a navrhovat řešení ve formě žákovských projektů. Tyto projekty poté ve spolupráci s místními partnery zrealizují. V projektu je důraz kladen na výměnu zkušeností a posilování vazeb mezi školami na národní i mezinárodní úrovni. To se bude dít formou interaktivních seminářů a studijní cesty do Velké Británie. V rámci projektu vznikne komplexní metodický materiál pro komunitní vzdělávání na SŠ. Projekt celkově vychází z ověřené britské metodiky, která však bude upravována pro prostředí českých středních škol. Tématicky bude důraz kladen na ukázky spolupráce mezi školami a státní správou.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 9 291 762
z toho Příspěvek EU: 7 897 997
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 393 764
z toho Národní veřejné prostředky: 1 393 764
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Most
Ostrava-město
Karviná
Jeseník
Třebíč
Přerov
Ústí nad Labem
Chomutov
Louny
Nový Jičín
Teplice
Bruntál
Děčín
Hodonín

Místo realizace mapa

Okres: Louny
Hodonín
Bruntál
Chomutov
Děčín
Přerov
Karviná
Jeseník
Most
Ostrava-město
Třebíč
Nový Jičín
Ústí nad Labem
Teplice
Obec: Louny (Louny)
Nový Jičín (Nový Jičín)
Děčín (Děčín)
Ostrava (Ostrava-město)
Chomutov (Chomutov)
Hodonín (Hodonín)
Jeseník (Jeseník)
Přerov (Přerov)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Karviná (Karviná)
Teplice (Teplice)
Třebíč (Třebíč)
Most (Most)
Bruntál (Bruntál)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz