Rok vzdělávání - DVPP učitelů ZUŠ v JčK v oblasti ICT a kompetencí učitele

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.06/04.0031
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2012
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110
IČ:70841101

Popis projektu

Realizační tým projektu připraví systémovou nabídku vzdělávacích akcí pro učitele ZUŠ Jihočeského kraje. Ta se zaměří na vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje učitele a jeho kompetencí, což je nezbytné pro realizaci kurikulární reformy. Druhá část vzdělávacích akcí bude zaměřena na vzdělávání učitelů v oblasti využití ICT ve výuce na ZUŠ. Metodická skupina projektu vytvoří inovativní produkty, konkrétně zpracuje metodické materiály - příručku dobré praxe, která usnadní učitelům ZUŠ implementaci znalostí z ICT do pedagogické praxe. Zároveň bude zpracován podklad pro akreditace a následně bude zrealizována akreditace výukových kurzů z oblasti konkrétního využití ICT v ZUŠ. Předkladatel tak zvýší kvalitu a atraktivitu stávající nabídky DVPP v oblasti ICT, která není dostatečná ze strany akreditovaných vzdělávacích institucí. Předkladatel naváže na zkušenosti členů části realizačního týmu, které získali při účasti na jiných projektech a při svém předchozím vzdělávání.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 734 423
z toho Příspěvek EU: 2 324 260
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 410 163
z toho Národní veřejné prostředky: 410 163
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: Prachatice
Obec: Prachatice (Prachatice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz