Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200

Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:21.09.2016
Termín ukončení:29.12.2016
Žadatel:CRANP - KOVO, spol. s r.o.
IČ:26840014

Popis projektu

CRANP - KOVO, spol. s r.o. je firma, která se zaměřuje výrobu kotlů na tuhá paliva. Patří mezi menší výrobce těchto zařízení u nás, ale prakticky více jak 90% výrobků exportuje. Měnící se požadavky trhu, ale i přísnější legislativa vyžadují neustálý vývoj. Na základě těchto požadavků společnost vyvinula novou řadu kotlů ORLIGNO 200 a inovovala řadu kotlů ORLAN.
Před uvedením na trh je nezbytné provést měření v akreditované laboratoři SZU Brno č. 1045.1 a získat certifikaci pro nové výrobky.

Financování:
Rozpočet celkem: 150 600
z toho Příspěvek EU: 112 950
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 37 650
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz