Administrace a animace 2016

Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001636
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Termín zahájení:01.01.2016
Termín ukončení:31.12.2017
Žadatel:MAS Litomyšlsko o.p.s.
IČ:27506096

Popis projektu

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Litomyšlsko o.p.s. a je zaměřen na naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Cílem projektu je úspěšná realizace této strategie, a to prostřednictvím aktivit jako např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.

Financování:
Rozpočet celkem: 1 200 000
z toho Příspěvek EU: 1 140 000
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 60 000
Soukromé: 0

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz