Zvýšení kvality výuky na MŠ Ohnišťany

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001722
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín zahájení:01.01.2017
Termín ukončení:
Žadatel:Mateřská škola, Ohnišťany
IČ:71004246

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Financování:
Rozpočet celkem: 241 152
z toho Příspěvek EU: 204 979
Celkové národní veřejné: 36 173
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký kraj

Místo realizace mapa

Kraj: Královéhradecký kraj


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz